NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI

Informujemy, iż w związku z zatwierdzeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie decyzji w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą od 01.10.2021r. zostają wprowadzone nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Zachęcamy do zapoznania się z ostateczną decyzją w biuletynie informacji publicznej PGW…