APEL ODNOŚNIE RACJONALNEGO KORZYSTANIA Z WODY

APEL Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako zarządca sieci wodociągowej ponownie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Panujące warunki atmosferyczne zwiększyły w sposób drastyczny zapotrzebowanie na wodę. Eksploatowane przez nas Stacje Uzdatniania Wody mają swoje określone technologiczne…