Informacja odnośnie pracy Zakładu w dniu 07.01.2022r.

Informujemy, że dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w zamian za święto przypadające w sobotę, 1 stycznia 2022 r. zgodnie z zarządzeniem Kierownika Zakładu znajdującym się w załączniku poniżej. Zarządzenie Kierownika ZGKiM nr. 1_01_2022

Informacja odnośnie pracy Zakładu w dniu 24.12.2021r. (Wigilia)

Szanowni Państwo, informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w zamian za święto przypadające w sobotę, 25 grudnia 2021 r. zgodnie z zarządzeniem Kierownika Zakładu znajdującym się w załączniku poniżej. Zarządzenie Kierownika ZGKiM nr. 1_12_2021

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 15.12.2021r. w miejscowościach Wychódźc, Wilkowuje, Miączyn, Wilkówiec nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest pracami wodociągowo-ziemnymi. Szacowany czas przerwy w dostawie wody od godziny 08.00 do godziny 12.00. Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy. ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu zarządca sieci wodociągowej

NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI

Informujemy, iż w związku z zatwierdzeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie decyzji w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą od 01.10.2021r. zostają wprowadzone nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Zachęcamy do zapoznania się z ostateczną decyzją w biuletynie informacji publicznej PGW…