KOMUNIKAT ODNOŚNIE RACJONALNEGO KORZYSTANIA Z WODY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku z/s w Sielcu jako zarządca sieci wodociągowej zwraca się z prośbą do wszystkich odbiorców wody z gminy Czerwińsk nad Wisłą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z miejsko-gminnej sieci wodociągowej. Prosimy o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie wykorzystywania wody do innych…

NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI

Informujemy, iż w związku z zatwierdzeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie decyzji w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą od 01.10.2021r. zostają wprowadzone nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Zachęcamy do zapoznania się z ostateczną decyzją w biuletynie informacji publicznej PGW…